Hoogbegaafdheidswijzer

Auteur :

Exentra

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

Hulpverleners worden binnen de (geestelijke) gezondheidszorg steeds vaker geconfronteerd met hoogbegaafde kinderen/jongeren en de wisselwerking tussen hoogbegaafdheid en een verminderd psychologisch welbevinden (Pieters, Roelants, Van Leeuwen, Desoete, & Hoppenbrouwers, 2014). Desondanks ontbreekt het thema ‘hoogbegaafdheid’ geregeld binnen het opleidingsaanbod in Vlaanderen. Hierdoor blijven de mythes rond hoogbegaafdheid hardnekkig bestaan en is er onvoldoende kennis over hoogbegaafdheid bij veel hulpverleners die in contact komen met deze doelgroep.
Het tijdig (h)erkennen van hoogbegaafde individuen als zijnde hoogbegaafd is van uitermate groot belang. Enerzijds brengt hoogbegaafdheid bepaalde verwachtingen met zich mee binnen de schoolse context. Net zoals andere kinderen, hebben hoogbegaafde individuen recht op aangepast onderwijs dat hun persoonlijkheid en talenten ondersteunt en stimuleert (‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’, Verenigde Naties, 1989). De kennis en expertise die hieruit voortvloeien komen ook de bredere maatschappij ten goede. Aanvullend wordt de kans op onderpresteren of een verminderd welzijn ten gevolge van een onaangepast schools aanbod gereduceerd. Anderzijds wordt opgemerkt dat een proportie van de hoogbegaafde kinderen en jongeren reeds signalen vertoont van een verminderd mentaal welbevinden. Of dit nu het gevolg is van het hoogbegaafd zijn of eerder een samen voorkomen is met hoogbegaafdheid, het is in beide gevallen van cruciaal belang rekening te houden met het ‘hoogbegaafd zijn’ bij verdere hulpverlening. Dit vanwege de implicaties voor de beleving van het kind, verdere stappen in hulpverlening, aangepaste interventies etc.