Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid wordt gekenmerkt door heel wat sterktes en talenten. Wat jammer genoeg vaak uit het oog verloren wordt, is dat hoogbegaafdheid, net zoals andere talenten, gestimuleerd en gevoed moet worden opdat dit potentieel zich ten volle zou kunnen ontwikkelen. Indien dit gebeurt, worden bij hoogbegaafde individuen vaker succesvolle prestaties of betekenisvolle bijdragen tot de maatschappij vastgesteld. Ze zitten goed in hun vel en gaan positief door het leven. Hiertegenover staat dat hoogbegaafde individuen bij wie een dergelijke talentontwikkeling ontbreekt of in mindere mate aanwezig is, ook te kampen hebben met minder gunstige ontwikkelingsuitkomsten zoals een verminderd welbevinden, onderpresteren, demotivatie, burn-out, angsten … Een heel ander beeld dan de succesvolle Einstein dus.

Hoogbegaafdheid
Interessante literatuur
  • Dweck, C.S. (2018). Mindset. Verander je manier van denken om je doelen te behalen. Uitgeverij SWP.
  • Kieboom, T. (2016). Hoogbegaafd: als je kind (g) een Einstein is. Lannoo Meulenhoff-Belgium.
  • Kieboom, T., & Verheye, D. (2010). De hoogbegaafdheid survivalgids. Abimo.
  • Lammers van Toorenburg ,W. (2005). Hoogbegaafd, nou en? Samsara.
  • Tijdschrift Talent van Uitgeverij Van Gorcum en Magazine ‘Gifted@248’ van Uitgeverij 248media.
  • van Gerven, E. (2017). De Gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs.
  • Webb, J. T., Amend, E. R., & Webb, N. E. (2005). Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults: ADHD, bipolar, OCD, Asperger’s, depression, and other disorders. Great Potential Press, Inc.
  • Webb, J. T., Gore, J. L., & Amend, E. R. (2007). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Van Gorcum.
Excentra
Opgemaakt in samenwerking met Exentra vzw
Project ‘(h)erkenning van hoogbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg’

Sinds januari 2017 tot december 2018 werd het project ‘(h)erkenning van hoogbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg’ uitgewerkt door Exentra, met steun van de Vlaamse overheid (kabinet minister Jo Vandeurzen).