Hoogbegaafdheid

Auteur :

Pijpers Fr., Carmiggelt B.

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

Ontwikkeling van kinderen en jongeren

Type :

Document


Korte beschrijving:

Jonge hoogbegaafde kinderen: een bijzondere groep. Kenmerken en problemen.

Volledige beschrijving

Hoogbegaafdheid is een gave, een geschenk voor het individu en diens omgeving. Of dat zou het kunnen zijn. In de praktijk ervaren hoogbegaafde kinderen en hun ouders behoorlijk wat problemen – en dat kan al vroeg beginnen. Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich ook al op jonge leeftijd ongelukkig en geïsoleerd. Hoogbegaafdheid kan een risicofactor zijn voor psychosociale problemen, zoals gepest worden, eenzaamheid, overgevoeligheid en een zwakke sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op latere leeftijd kunnen deze factoren gemakkelijk leiden tot verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid, hyperactiviteit en onderpresteren. Wat een geschenk lijkt, wordt dan een handicap. Of een kind last krijgt van de problematische kanten van hoogbegaafdheid hangt af van de omgeving, zijn eigen karakter en de interactie daartussen.

Deze brochure is gericht op professionals in de JGZ en gaat vooral over de leeftijd van 0-4 jaar. Er is over het algemeen in de jeugdgezondheidszorg weinig aandacht voor deze groep kinderen. Dit komt mede doordat over de specifieke kenmerken en behoeften van hoogbegaafde kinderen op deze leeftijd nog niet zoveel bekend is. Professionals in de JGZ kunnen een gunstige ontwikkeling bevorderen door al op jonge leeftijd te signaleren, te benoemen en advies te geven aan ouders van hoogbegaafde kinderen.