Home-start

Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen.  Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind tot zeven jaar.  De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen : hun vragen staan centraal.

Doelen

Home-Start heeft als doelen :

  • voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen
  • het zelfvertrouwen van ouders vergroten
  • de sociale relaties van ouders versterken
  • gezinnen aanmoedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen.

Doelgroep

Home-Start richt zich tot gezinnen met minstens 1 kind jonger dan 7 jaar die behoefte hebben aan ondersteuning.

Meer informatie
Home-Start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp-en dienstverlening.  Het programma wordt wereldwijd in 20 landen uitgevoerd : http://homestartworldwide.org/
Er gebeurt regelmatig onderzoek over Home-Start.  Informatie vind je op de website : www.home-start.nl/pages/Home-start/Onderzoek