Hoeveel jongeren gebruiken alcohol of cannabis?

Van alle drugs blijft alcohol nog steeds de nummer één.

De laatste tien jaar is de leeftijd waarop jongeren hun eerste glas drinken gestegen: in 2005 had onder 12 tot 14 jarigen 74,8 % al eens alcohol gedronken. Nu is dat nog maar 39%. Bij 15-16 jarigen heeft 84% al eens alcohol gedronken.
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste glas alcohol drinken, schoof de voorbije 5 jaar dan ook op van 13,6 jaar naar 14,3 jaar. 

Verder treedt met de stijging van de leeftijd ook een verandering op in het gebruikspatroon.             Van de 17-18  jarigen drinkt 35% minstens één maal  per week alcohol. Er zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes die alcohol drinken, maar er zijn veel meer jongens dan meisjes die regelmatig drinken (18,5% tegenover 10,2%).

Een groot deel van de jongeren dat alcohol drinkt, doet dat regelmatig. Dit is anders dan bij cannabisgebruik. Er is een groot verschil tussen een keer cannabis uitproberen (experimenteel gebruiken) en het regelmatig gebruiken. Bij 12-14-jarigen heeft 2,9% ooit geëxperimenteerd met cannabis. Onder 15-16-jarigen is dat 18,9% en bij 17-18-jarigen zegt 36% ooit cannabis gebruikt te hebben. 
Jongeren die ooit cannabis hebben gebruikt, deden dit gemiddeld de eerste keer rondhun vijtiende of zestiende.
Het percentage jongeren van 17-18 jaar dat minstens één keer per week of vaker cannabis gebruikt ligt met 4,3% vrij laag. In deze leeftijdscategorie gebruikt ruim 20% wel af en toe (minder dan één maal per week). Jongens gebruiken gemiddeld iets meer dan meisjes.
Het cannabisgebruik van jongeren schommelt de voorbije 10 jaar (van 2004-2005 tot 2014-2015). Er is geen sprake van een uitgesproken stijging of een daling in gebruik.