Hoe zetten we het beste in op de enorme nood aan sociaal contact ?

  • de gezinnen hebben vooral individuele nood, vragen, gesprekken… 
    Misschien kan er op zoek gegaan worden naar een partner, vb. de maatschappelijke werker K&G van het lokaal team die af en toe eens ontmoetingsmomenten kan meevolgen. 

  • optie om de groepjes kleiner te maken? 

  • het vraaggesprek mee begeleiden, zo kunnen de ouders van mekaar leren, vb. via een spel, hoeft niet altijd individueel te zijn.  

  • gestart met een wekelijkse voedselbedeling. Op die manier kunnen we ook gesprekken voeren met de ouders.