Hoe werken onderwijs en jeugdhulp goed samen

Auteur :

M. Kouwenberg Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Jaar van publicatie :

2022

Type :

Document


Voor u ligt de samenvatting van het onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De vraag was welke kennis er al is over die samenwerking. Die vraag kwam vanuit de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij hadden het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en ZonMw gevraagd om hier onderzoek naar te laten doen. Dit als voorbereiding op een moge lijk onderzoeksprogramma. Het Verwey-Jonker instituut heeft het onderzoek uitgevoerd. Zij hebben verschillende activiteiten ondernomen om zicht te krijgen op de beschikbare kennis. Die activiteiten staan hiernaast schematisch weergegeven. De opbrengsten uit de activiteiten lichten we verder toe na de inlei ding. In dit document doen we dat puntsgewijs. Deze samenvatting is bedoeld voor beleidsmedewerkers die gaan over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Maar uiteraard ook voor andere geïnteresseerden.