Hoe vrijwilligers betrekken?

  • bekijken welke rol vw’ers kunnen spelen in de ganse werking van het HvhK, en hen op meer domeinen een rol geven. Zo voelen ze zich meer betrokken bij de ganse werking en voelen ze zinvol. 
  • Vacature op vrijwilligers.be, met nadruk op doel van de activiteit en actieve rol van hen: we doen het samen, je kan je ideeën als vw’er ook  
  • Online moment met de vw’ers: hoe gaat het met jou, hoe heb je voorbije periode ervaren. In oktober een live moment om heropstart te bespreken: wat heb je nodig voor een veilige heropstart, vragen om individueel te bespreken met huisarts wat veilig is voor hen. Ook eens kijken bij vw’ers van partnerorganisaties