Hoe ouders terug bereiken?

 • Veel aankondigen op Facebook. Vertellen hoe je het veilig houdt. Veel buiten, ook met warme jas en goede kleren kan veel. Terug op zoek naar werkingen die aansluiten op elkaar, en kijken naar welke zaken wel kunnen mits afstand, handen ontsmetten… 
 • Er is een rechtstreeks gsm nummer om een medewerker te contacteren. Ik spreek ook veel mensen aan die in de ruilwinkel langskomen. 
 • We werken via een aankondigingsbord: wat is er te doen, wat is open. Verdelen flyers. Samenwerken met Gezinsondersteuner. Er wordt nu aan VPK en GO van KG gevraagd om reclame te maken en toe te leiden => tip om daar nog meer op in te zetten, regelmatig te mailen, hen goed te informeren over de openingsuren.
 • Persoonlijk aanspreken werkt zeer goed (als je de contactgegevens hebt) 
 • Oproep op social media. Spreek hen ook aan op hun verantwoordelijkheid: samen houden we het veilig. 
 • Inzetten op vrijwilligers die veel contact hebben met de gezinnen.  
 • Buitenactiviteit op sportplein. Via FB, IG en via toeleiders. 10 tot 15 gezinnen kwamen opdagen. Afspraken werden goed nageleefd.  
 • Een virtuele inkijk in de speelplek adhv een filmpje: wat kan je verwachten als je naar de ontmoetingsruimte komt? 
 • Toeleiders aanspreken: Kind en Gezin, Caw, OCMW, ..
 • zelf op verschillende locaties aanwezig zijn (kinderopvang waar kwetsbare gezinnen komen)
 • mond aan mond reclame 
 • we herkennen de vraag, ervaren ook moeilijkheid bij vasthouden van de 'eigen' gezinnen. Moeilijk evenwicht tussen de vrijheid laten en 'inschrijvingssysteem'. Merken wel echt de nood van een goede brugfiguur. Iemand die letterlijk de brug kan maken, eerste keer eens kunnen meekomen. Wat ook werkt is je eigen persoon zichtbaar maken. Los van corona, preventief eens gaan meedraaien in een andere werking. Als mensen iemand herkennen werkt het drempelverlagend. 
 •  Bij annulaties proberen nadien na te gaan aan wat het lag. Eens navragen (weersomstandigheden, andere prioriteiten, drempels? )  
 •  wij blijven werken zonder reservaties. Hebben het overwogen bij heropening, maar is te drempelverhogend. Heel moeilijk evenwicht.  
 • structuur over het uitnodigen. Op maandag telkens actief opbellen voor de activiteit op woensdag. Gesprekje. Uitnodigen is een soort medium om de ouders te bereiken, komen veel andere (onthaal)vragen bij. 
 • begeleiders/brugfiguren mee laten komen tot aan de deur.  
 • filmpje om kort de werking voor te stellen, een paar mogelijke drempels aan bod laten komen. (koffie gratis,) visueel en voorspelbaar maken.  
 •