Hoe mensen op laagdrempelige manier duidelijk maken dat we toch regels dienen te respecteren

  • heel herkenbaar, zeker wat mondmasker betreft (bijna vorm van respect om elkaar te groeten en te herkennen)  
  • buitenactiviteiten: wel toegestaan dat masker wordt afgezet en er voldoende afstand is (waar het kan, proberen we wel die keuze te geven)  
  • verantwoordelijkheid bij de organisatie: zorgen dat alles 'veilig' verloopt verloopt versus handelingen tussen 2 mensen
  • in het begin worden de mensen erop gewezen, maar dat doe je niet de hele tijd – soms wel, soms niet, ik kies mijn moment, duidelijk hoe corona-proof .. 
  • opmerkingen van andere ouders zijn er nog niet gekomen.  
  • suggestie: ouders zelf mee verantwoordelijkheid te geven om elkaar erop aan te spreken, of ‘iemand die mandaat neemt/krijgt’ om erop te wijzen indien niet voldoende veilig  
  • gedeeld wel makkelijker, dan dat één iemand dat doet 
  • ook niet nodig om bij elke spontane handeling en/of ‘overtreding’ te reageren, er mag enige spontaneïteit zijn