HINCL: e-learningpakket rond helder en inclusief online communiceren over opvoeding

  • 28 oktober 2021

HINCL staat voor ‘Helder en INCLusief online communiceren over opvoeding’. Dit online leerpakket begeleidt je in het uitwerken van kwaliteitsvolle online info gericht op zoveel mogelijk ouders.

Het maakt deel uit van de tools ontworpen in het gelijknamige PWO-project, een samenwerking tussen Arteveldehogeschool en EXPOO. De centrale vraag was: hoe kunnen alle ouders, specifiek ouders in kwetsbare situaties en/of voor wie het Nederlands een drempel vormt, toegang krijgen tot kwaliteitsvolle online opvoedinformatie? 

De laatste jaren ondersteunen we ouders met opvoedingsvragen ook meer en meer digitaal. Logisch toch … als we met z’n allen deels online leven, dan mag toegankelijke opvoedingsinfo daar niet ontbreken. Online informeren vraagt echter om nieuwe vaardigheden en inzichten. HINCL biedt een online leerpakket en bundelt deze inzichten en vaardigheden zodat je er vlot mee aan de slag kan.

HINCL is er voor professionals en organisaties die werken in de brede praktijk van de opvoedingsondersteuning. Het pakket kan jou helpen bij het uitbouwen of versterken van je online opvoedingsinfo.