Het radicaliseringsbeleid anders bekeken

Het Belgische deradicaliseringsbeleid werkt contraproductief en vertrekt niet vanuit de rechten van kinderen en jongeren. Dat blijkt duidelijk uit ons nieuw beleidsonderzoek ‘Het deradicaliseringsbeleid anders bekeken: Radicaal voor kinderrechten’ waarin de auteurs een uitgebreide analyse maken van het huidige beleid en een reeks aanbevelingen voorleggen.

Auteur :

N. Henkens en I. Kastit

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het Belgische deradicaliseringsbeleid werkt contraproductief en vertrekt niet vanuit de rechten van kinderen en jongeren. Dat blijkt duidelijk uit ons nieuw beleidsonderzoek ‘Het deradicaliseringsbeleid anders bekeken: Radicaal voor kinderrechten’ waarin we een uitgebreide analyse maken van het huidige beleid en een reeks aanbevelingen voorleggen. Na het vertrek van Vlaamse jongeren naar Syrië in 2013 en de IS-aanslagen werden er in Vlaanderen extra middelen vrijgemaakt om radicalisering te voorkomen. Dat ging gepaard met heel wat nieuwe wetten, projecten rond positieve identiteitsontwikkeling, de oprichting van LIVC-R’s (Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake Radicalisme, Extremisme en Terrorisme), enz.

Uit De Marge vzw maakt zich daarbij ernstige zorgen.
“De conclusie is eenvoudig,” stelt Ikrame Kastit (cocoördinator Uit De Marge vzw), “het huidige radicaliseringsbeleid kan je beter schrappen. Alleen een inclusief beleid dat structureel kinder- en mensenrechten vrijwaart, zal het verschil maken. Een beleid dat basisvoorzieningen voor alle kinderen en jongeren garandeert, met een sterk antidiscriminatie- en antiracismeplan en meer veilige plekken voor kinderen en jongeren.” 

In deze publicatie analyseren we het huidige beleid, bekeken vanuit de belangen van het kind, met een centrale plaats voor kinder- en mensenrechten.

Zonder een beleid op maat van kinderen en jongeren, neemt gespierde taal over radicalisering immers de bovenhand. De samenleving is gepolariseerder dan ooit en dat vertaalt zich in het deradicaliseringsbeleid. Het heeft een averechts effect op kinderen en jongeren. 
We roepen dan ook op om naar de 
signalen van kinderen en jongeren te luisteren. Voor jeugdwerkers is dat al een dagelijkse evidentie. Nu is het aan beleidsmakers en politici om dat ook te doen. Laten we radicaal kiezen voor kinderrechten

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van