Het participatiekompas

Het Participatiekompas is een professioneel reflectie-instrument dat richting geeft aan jeugdhulporganisaties om actief aan de slag te gaan met hun participatiebeleid. Het biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zowel jeugdhulpmedewerkers als hun cliënten en het houdt rekening met het kader en de cliëntsystemen waarin zij opereren. Het Participatiekompas werd ontwikkeld vanuit de praktijk, in samenspraak met verschillende actoren en partners in de jeugdhulpverlening.

Auteur :

UCLL

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Website


”Participatie gaat over kinderen en jongeren betrekken, naar hun stem luisteren en hier gewicht aan geven. Het gaat over het recht van kinderen en jongeren om deel te nemen aan de zaken die zij willen en die relevant voor hen zijn. Het betekent niet dat kinderen en jongeren zomaar het laatste woord krijgen, wél dat volwassenen hen serieus nemen en gehoor geven aan wat zij te zeggen hebben.”

(Bron: De Roeck, L. (2020). Participatie in de Jeugdhulp, in Agora (36-4, pp 12-13).

 

 

Downloadbaar via de website van