'Het is niet alleen voor ouders fijn om te weten dat ze er niet alleen voor staan'

'We ervaren dat zelf ook dagelijks'

door Wendy Verdickt - Opvoedingswinkel Mechelen

 

Voor ons in Mechelen is het evident dat de opvoedingswinkel niet alleen een partner is in het Huis van het Kind, maar ook een belangrijke rol opneemt in de fysieke locatie. Onze medewerkers zijn voor de Mechelse gezinnen het eerste aanspreekpunt in het Huis van het Kind. Zij staan in voor het onthaal, geven basisinfo, voeren pedagogische adviesgesprekken en hebben een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere partners. Dat zijn taken die we vóór de komst van het Huis van het Kind al op ons namen en waarin we dus expertise hebben opgebouwd. Volgens ons horen ze ook thuis in een fysiek Huis van het Kind. Heel wat partners hebben er immers de nodige expertise rond jonge kinderen, maar de opvoedingswinkel biedt opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen tot 24 jaar. 

Achter de schermen van de opvoedingswinkel bestond overigens al jaren een samenwerkingsverband opvoedingsondersteuning. De stap naar een Huis van het Kind was dus snel gemaakt. Bovendien konden we als opvoedingswinkel verder evolueren naar een nauwere samenwerking met partners. We ervaren dit dan ook als een meerwaarde, zowel voor onze medewerkers, voor de samenwerking met partners als voor de Mechelse gezinnen.  

Doordat het Huis van het Kind in het Sociaal Huis gevestigd is, merkten we al snel dat samenwerken met partners veel makkelijker was, ook voor andere levensdomeinen: denk aan financiële ondersteuning of huisvesting. We krijgen nu zelf ook meer doorverwijzingen van andere partners in huis, dus we bereiken een ander publiek dan voorheen. Het is voor ons dan weer fijn om binnenshuis te kunnen doorverwijzen naar spreekuurpartners met hun eigen expertise zoals groeipakket, kinderopvang, eerstelijnspsycholoog, zwangerschap & geboorte… Op die manier kunnen we makkelijk andere expertise inschakelen, maar we wisselen ook onze deskundigheid uit en leren zo veel van elkaar. Bovendien kunnen we de krachten bundelen, bijvoorbeeld om het aanbod bekend te maken. 

Binnen de opvoedingswinkel streven we er al jaren naar om dé plaats te zijn waar alle Mechelse gezinnen terechtkunnen met al hun vragen. Met de komst van het Huis van het Kind maken we dat meer dan ooit waar: zelfs al werkten we ook vroeger al veel samen, nu maken we echt deel uit van een groter geheel. Het is niet alleen voor ouders fijn te weten dat ze er niet alleen voor staan, als opvoedingswinkel ervaren we dat nu ook dagelijks. 

foto Wendy Verdickt
Wendy Verdickt