Het inspiratieboek ‘Ontmoeten is simpel…maar niet altijd gemakkelijk'

Doel van het project

Een plek waar gezinnen elkaar tegenkomen, is niet vanzelfsprekend ook een ontmoetingsplek. Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd vanzelf. 

De crèche, de school, het Huis van het Kind zijn zulke plekken: ontmoeting ontstaat er niet vanzelf, je hebt een plan van aanpak nodig. Dit boek legt uit waarom en hoe je werk kunt maken van kleine ontmoetingen. Ontmoeten is zo simpel, maar als je het wil stimuleren is het ook heel complex. Hoe doe je dat?

Korte beschrijving

Dit inspiratieboek komt voort uit het doctoraatsonderzoek van Naomi Geens. Zij observeerde en voerde talloze gesprekken met ouders en medewerkers. Wat betekenen sociale steun, sociale cohesie en diversiteit in het dagelijks leven van gezinnen met jonge kinderen? Bovenop dit referentiekader biedt het boek ook zeer concrete handvatten om het kleine ontmoeten in de eigen organisatie een plaats te geven. In nauwe samenwerking met VBJK en twee kinderdagverblijven van Stad Gent ontstond een praktische leidraad. Het resultaat is een breed arsenaal aan materialen om het eigen denken, zeggen en doen over het thema ontmoeting onder de loep te nemen.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

VBJK onderstreept telkens weer het belang van inclusie. We funderen dit met wetenschappelijk onderzoek en ondersteunen basisvoorzieningen ook om dit concreet uit te werken. Waar nodig signaleren we drempels die de sociale functie van basisvoorzieningen kunnen belemmeren. Want ook beleidsmatig gaat VBJK voor basisvoorzieningen waar elk kind welkom is.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Een workshop met de focus op het kennismaken met de materialen. Welke werkvormen zijn er? Hoe kan je ze inzetten om nog meer ontmoetingskansen te creëren voor gezinnen in je eigen initiatief? Al deze werkvormen worden uitgebreid toegelicht tijdens dit moment. 

Reflecties na het congres

  • Kennismaking met verschillende soorten materialen 
  • De werkvormen zijn ontwikkeld om toe te passen in de kinderopvang maar zijn zeker ook bruikbaar en te hertalen naar andere werkingen in het huis van het kind
  • De werkvormen bieden eveneens inspiratie en handvaten om in een samenwerkingsverband het thema 'ontmoeten' te bespreken

Contactgegevens

Contactpersonen:

Liesbeth Lambert, medewerker VBJK

liesbeth.lambert@vbjk.be

Inne Hemeryck, stagair VBJK

inne.hemeryck@student.arteveldehs.be

Adres:

VBJK centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen |

Centre for Innovation in the Early Years | Centre d'Innovation de la Petite Enfance

Raas Van Gaverestraat 67A | 9000 Gent | België/Belgium/Belgique  | +32 (0)9 232 47 35

Website:

www.vbjk.be | facebook.com/VBJKvzw | twitter.com/VBJKvzw