Het gebouw toont de weg in Schaarbeek

In Schaarbeek willen ze ouders graag een bredere, geïntegreerde dienstverlening bieden, zodat gezinnen op één plaats terechtkunnen voor alles wat ze nodig hebben om zich te ontplooien. De bedoeling is de lokale informatie- en ondersteuningsplaats te zijn voor alle gezinnen, van de kinderwens tot op het moment dat de kinderen in de lagere school zitten en zelfs later. 

Tijdens verschillende contactmomenten in het kinderdagverblijf vertelden ouders waar ze nood aan hadden. Dat ging van de behoefte aan ontmoetingen met andere ouders tot de nood aan een veilige buitenruimte om samen met hun kind te spelen. Als kinderdagverblijf organiseerde het Huis van het Kind al oudercafés, maar door samen te werken met andere organisaties konden ze die regelmatiger en systematischer realiseren. Het plan is te evolueren naar een wekelijks aanbod van spel en ontmoeting. 

De drempels zijn aanzienlijk verlaagd doordat de organisaties nu samenhuizen: het is veel makkelijker doorverwijzen naar een organisatie in hetzelfde gebouw. Bij de indeling en inrichting van het Huis van het Kind heeft men het de ouders bovendien makkelijker gemaakt om te zien wat en wie er allemaal aanwezig is. Als je voor de kinderopvang komt, passeer je op weg naar de leefgroep van je kind de polyvalente ruimte of de tuin waar een groepsactiviteit bezig is. Zo komen de bezoekers op een laagdrempelige en ongedwongen manier in contact met het andere aanbod. 

Contactgegevens

Huis van het Kind - Ket in Brussel - Baboes Schaarbeek

baboes@opvoeden-in-brussel.be

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind