Het E-project. Evidence-based werken in de Vlaamse jeugdhulp, een praktijkverhaal.

Auteur :

Wim Taels

Jaar van publicatie :

2016

Type :

Document


Dit document brengt een verslag van het E-project of hoe evidence-based werken, in De Cocon, Jeugdhulp aan Huis. Methodieken werden beschreven en onderbouwd, het
diagnostisch proces werd verbeterd in functie van gesystematiseerde beslissingsprocessen in de hulpverlening en de randvoorwaarden voor resultaatsmeting werden ingebouwd samen met de
randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling van methodieken.

Een kritische reflectie vanuit wetenschappelijke hoek en een vergelijking met Nederland werden ook opgenomen in dit document.