Het begint met een website in Heusden-Zolder

In Heusden-Zolder, waar bijna één kind op vijf kansarm is, wilden ze het rijke aanbod rond sport, cultuur en jeugd bekendmaken bij iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Ze merkten immers dat die kinderen die het meeste baat konden hebben bij dit aanbod vaak het moeilijkst de weg vonden. De website AAP (http://aap.heusden-zolder.be)  helpt de bewoners nu om op een eenvoudige manier het gepaste vrijetijdsaanbod en alle praktische informatie te vinden.   
De website wordt breed bekend gemaakt, bij ouders, maar ook bij scholen en welzijnsorganisaties, maar een website alleen is niet genoeg. Daarnaast zijn er andere acties om het vrijetijdaanbod beter te ontsluiten voor kwetsbare gezinnen. Zij krijgen extra steun door middel van huisbezoeken, waarbij er ook aandacht kan zijn voor andere levensdomeinen. Er worden financiële tussenkomsten voorzien, en voorbehouden plaatsen voor  gezinnen. Dit vraagt om een vlotte samenwerking tussen gemeente en OCMW, en een sterke verbinding tussen de beleidsdomeinen in de gemeente.  
 

Contactgegevens

Huis van het Kind Heusden-Zolder

Kathleen Vandeput

Bijdrage in het magazine Huizen van het KInd