Het aanbieden van een kwaliteitsvol huis van het kind in Aarschot

Onderzoek naar de lokale noden van kansarme als kansrijke ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar.  

Auteur :

C. Engels

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Scriptieonderzoek naar de noden en verwachtingen van kansarme en kansrijke ouders met jonge kinderen in de stad Aarschot.