Helga Smet

Helga Smet.jpg

Organisatie

H.S.-bemiddeling (info@hsbemiddeling.be) maar ook actief binnen de groepspraktijk  The Mind Academy te Merksem

Centraal staat het kind, accent ligt op De Stem van het Kind (KinderStem@hsbemiddeling.be)

Talen

Nederlands

Werkdomeinen

  • Jongeren
  •  Gedrag en welzijn(emotionele ontwikkeling, pesten, vriendschappen, relaties, ...)
  •  Ouderschap & opvoeding (meertalige opvoeding, opvoeden in 2 culturen, ...)
  •  Familie & Gezinsvormen  (Grootouders, één-ouder gezin, co-ouderschap, pleegouders, …)

Contactgegevens

E-mailadres: helga@hsbemiddeling.be

Telefoonnummer: 0477/540540

 

Over de spreker

Vanuit mijn opleiding orthopedagogiek kwam ik in de sociale sector terecht. Zowel in mijn huidige job, in de jeugdzorg, als in de binnenlandse adoptiesector heb ik gezien dat zowel het tot stand brengen van liefdevolle verbondenheid, het behouden, herstellen als het verbreken van banden zijn meerwaarde kan hebben. Het heeft me vooral laten zien dat communicatie, in welke vorm ook, belangrijk is. Door ongepaste, foute, onduidelijke of zelfs geen (verbale) communicatie kunnen conflicten en misverstanden ontstaan. De manier waarop we ons verbinden met elkaar speelt een belangrijke rol.

Ik ben me gaan verdiepen in het tot stand brengen van verbindingen zonder oordeel en het overbrengen ervan. Bemiddeling was daar voor mij de juiste opleiding voor.

Ondertussen werk ik als Erkend bemiddelaar zowel binnen het familiale domein als het burgerlijke domein. Ook op sociaal vlak kan een vorming rond conflicten/communicatie erg zinvol zijn, zeker in teams waar samenwerking erg belangrijk is.

Naast het daadwerkelijk aanpakken van conflicten bied ik regelmatig informatieavonden, workshops, lezingen en vorming aan. Ik breng mensen samen en ik tracht hen een plek te bieden waar verbinding opnieuw kan en mag groeien.

Thema’s zijn vooral;

  • Conflicten in het algemeen, het ontstaan, vermijden en/of hoe aanpakken,
  • scheiding en het belang van het kind,
  • kinderen en hun beleving rond scheiding (de Stem vh kind),
  • ouderschap na scheiding,
  • bemiddelingstechnieken
  • verbindend communiceren,...

Omschrijving

Vorming is vaak interactie met ruimte voor het betrekken van de deelnemers.

Open dialoog is zeker mogelijk.

Mijn aanbod is ruimer dan vorming alleen, ook advies, workshops, info avonden en gespreksbegeleiding zijn mogelijk.

Kostprijs

Sprekerstarief: op maat en in overeenkomst te bepalen.

Regio

Vlaanderen