Handreikingen voor werken met vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Auteur :

Stephanie Gross (Sociaal Werk Nederland)
Eindredactie: Carolien Bongers (Sardes)

Jaar van publicatie :

November 2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het Consortium Vluchtelingenpeuters dat bestaat uit Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes, heeft met hulp van het Kinderopvangfonds vier praktische brochures geschreven voor kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen. Deze handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots

De 4 brochures zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers die werken met deze kinderen en hun ouders: in onderwijs, wijk- en jeugdteams, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.