Handreiking jeugdprofessionals groepsgerichte opvoedingsondersteuning

Auteur :

Jeannette Doornenbal, Annelies Kassenberg (First author), Dorien Petri, Rosanne Spruijt, Jolanda Tuinstra

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Ondersteuning

Type :

Handreiking


Korte beschrijving:

Deze handreiking gaat over het bieden van opvoedingsondersteuning om ouders te versterken. Het is een verzamelbegrip voor preventieve activiteiten en interventies die tot doel hebben de opvoedingscompetenties van (kwetsbare) ouders te vergroten en de opvoedingssituatie van de jeugd te verbeteren. Het gaat daarbij om het voorkomen van problemen zoals kindermishandeling, leerproblemen, emotionele en gedragsproblemen en om het creëren van optimale omstandigheden zodat kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. In deze handreiking staan praktische handvatten voor jeugdprofessionals die opvoedingsondersteuning (willen gaan) aanbieden of hun bestaande praktijk willen verbeteren.