Handreiking bevordering mentale gezondheid jeugd

Auteur :

de Haan, A. ea

Jaar van publicatie :

2021

Type :

document


Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en trends die impact hebben op de mentale gezondheid van jongeren en de vraag naar zorg en jeugdzorg doen toenemen. Zowel internationale als Nederlandse studies laten zien dat investeren in preventie vanuit een integrale aanpak werkt. In deze handreiking een stappenplan, de peilers van een lokaal preventief beleid en praktijkvoorbeelden.