Groeipakket in een Huis van het Kind

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid van de kinderbijslag naar de gewesten en de gemeenschappen overgeheveld. Decretaal is een formele samenwerking voorzien tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind met het oog op een goed uitgewerkte loketfunctie. Deze functie is fysiek (o.a. via de loketten van de uitbetalers, de Huizen van het Kind, ... ) en via contact op afstand (via telefoon, chat, mails, website, enz.).

Groeipakket en Huizen van het Kind

De 5 Vlaamse uitbetalers Groeipakket gaan samenwerken met de Huizen van het Kind, zodat ze op termijn samen meer kunnen betekenen voor ouders en kinderen. Agentschap Groeipakket en Agentschap Opgroeien willen graag de Huizen van het Kind en de uitbetalers samen brengen om lokaal te kijken wat een dergelijke samenwerking kan opleveren. Van eind februari tot eind juni 2022 zullen daarvoor in heel Vlaanderen regionale ontmoetingsmomenten worden opgezet, waarop alle Huizen van het Kind en alle uitbetalers uit de regio worden uitgenodigd. 

 

Webinar Op naar een verbindende samenwerking

Heel wat Huizen van het Kind werken samen met één of meer uitbetalers van het Groeipakket. Samen kunnen ze meer betekenen voor ouders en kinderen. Deze samenwerking biedt ook voordelen voor de toegankelijkheid van hun dienstverlening.

Tijdens een webinar op donderdag 24 februari 2022 hebben het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Opgroeien uitgelegd hoe zo'n samenwerking kan georganiseerd worden. Verder getuigen ook een aantal Huizen van het Kind en uitbetalers over het samenwerken in hun regio en hoe dit de ondersteuning van lokale gezinnen verrijkt.

Samenwerkingskader Groeipakket in een Huis van het Kind

Er werd een kader opgemaakt van hoe een samenwerking Huizen van het Kind en Groeipakket eruit kan zien. Het is geen regelgeving met verplichtingen, maar wel een kader waar we met een groep Huizen van het Kind en Uitbetalingsactoren achter staan. 

pdf bestandSamenwerkingskader Groeipakket in HvhK.pdf (1.57 MB)

pdf bestandToelichting samenwerkingskader HvhK_Uitbetalingsactoren Groeipakket.pdf (1.58 MB)

Veelgestelde vragen Groeipakket

Een overzicht van veelgestelde vragen rond het Groeipakket kan je hier raadplegen.