Groeipakket in een Huis van het Kind

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid van de kinderbijslag naar de gewesten en de gemeenschappen overgeheveld. Decretaal is een formele samenwerking voorzien tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind met het oog op een goed uitgewerkte loketfunctie. Deze functie is fysiek (o.a. via de loketten van de uitbetalers, de Huizen van het Kind, ... ) en via contact op afstand (via telefoon, chat, mails, website, enz.).

Groeipakket en Huizen van het Kind

De 5 Vlaamse uitbetalers Groeipakket gaan samenwerken met de Huizen van het Kind, zodat ze op termijn samen meer kunnen betekenen voor ouders en kinderen. Op www.groeipakket.be vind je een luik voor 'professionelen'. Er zijn twee handige infofiches: een voor ouders en een voor partners.

Samenwerkingskader Groeipakket in een Huis van het Kind

Er werd een kader opgemaakt van hoe een samenwerking Huizen van het Kind en Groeipakket eruit kan zien. Het is geen regelgeving met verplichtingen, maar wel een kader waar we met een groep Huizen van het Kind en Uitbetalingsactoren achter staan. 

pdf bestandSamenwerkingskader Groeipakket in HvhK.pdf (1.57 MB)

pdf bestandToelichting samenwerkingskader HvhK_Uitbetalingsactoren Groeipakket.pdf (1.58 MB)

Veelgestelde vragen Groeipakket

Een overzicht van veelgestelde vragen rond het Groeipakket kan je hier raadplegen.