Gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg is één van de basispijlers van de Huizen van het Kind. Er zijn verschillende evoluties bezig op het vlak van gezondheidszorg waaraan de Huizen van het Kind kunnen bijdragen en omgekeerd. 

Magazine Huizen van het Kind

Zeker in de perinatale periode zijn ouders erg gevoelig voor gezondheidsboodschappen

Magazine Huizen van het Kind

We slagen er beter in om iedereen, tot op wijkniveau, te bereiken.

Evoluties en opties Roadmap

Pre- en perinataal aanbod in je Huis

Het belang van ouders reeds in de zwangerschap te ondersteunen is duidelijk. Wat is kwaliteitsvol aanbod en welke partners kunnen hier een bijdrage leveren? Uit de bevraging van de Huizen van het Kind van 2016 bleek een groot enthousiasme rond het thema pre- en perinataal aanbod. 75% van de Huizen van het Kind gaven aan zich te (willen) richten op aanstaande gezinnen.  Op de uitwisselingsdag op 8 juni 2017 discussieerden de deelnemers over 4 thema’s:

  • Partners
  • Doelgroep
  • Samenwerking/netwerking
  • Aanbod

Traject Elk Gezin Gezond

Elk Gezin Gezond

Iederéén de kans geven op een gezond leven, en dat een leven lang: daar maken de Huizen van het Kind werk van. De aandacht voor gezondheidsbevordering voor iedereen loopt dan ook als rode draad doorheen de opdrachten én drijfveren. 

Het is een hele uitdaging om dit waar te maken vanuit het samenwerkingsverband Huizen van het Kind. Om hier antwoorden te bieden ging Gezond Leven samen met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en Sensoa in 5 piloot-Huizen van het Kind aan de slag: hoe maken we proportioneel universalisme concreet, toegepast op een preventief gezondheidsthema?

In 7 stappen naar een gezondheidsbeleid voor iedereen

Gezondheidsbevordering voor iedereen. Maar hoe doe je dat? Deze 7 stappen helpen je op weg.

elk gezin gezond 7 stappen

Uit de praktijk

Vlog PRAGT Pelt

PRAGT Pelt

Vlog "Perinataal netwerk" - HvhK Geraardsbergen

vlog perinataal

Literatuur en onderzoek

Rapport "Jong en gezond"

In dit rapport 'Jong en Gezond" beschrijft de werkgroep een aantal concrete aanbevelingen en acties om gezondheidsongelijkheid aan te pakken vanuit de gezondheids- en welzijnsactoren op basis van onder meer (wetenschappelijke) evidentie welke de succesvolle aanpak van gezondheidsongelijkheid ondersteunt. Het gaat daarbij o.a. over welke principes dienen gehanteerd te worden, zoals proportioneel universalisme en een community-based benadering.

Visietekst perinataal aanbod

Visietekst over het belang en de plaats van het perinataal aanbod in de Huizen  van het Kind in Antwerpen (stad). 
Tekst opgemaakt door De Kraamvogel.

Informatiebronnen in het documentatiecentrum

Gerelateerde Thema's