Gezinsenquête: Vlaming toont zich tevreden over het gezinsleven

  • 12 mei 2018

Dat blijkt uit de gezinsenquête uitgevoerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hierbij werd een grootschalig onderzoek opgezet naar de kenmerken van het moderne gezin, de opvoeding van de kinderen en de combinatie gezin, werk en zorg. In dit onderzoek werden samenwonende en alleenstaande ouders met kinderen in Vlaanderen bevraagd. Het onderzoek kwam er op vraag van minister Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Uit de resultaten kan afgeleid worden dat de gezinne tevreden zijn en dat de diversiteit in gezinnen toch niet zo groot is als vaak gedacht. 
Uit de peiling naar de tevredenheid over partnerrelatie blijkt dat de grote meerderheid van de respondenten zijn relatie een hoge score toedicht op verschillende aspecten van relatiekwaliteit. De Vlaming voelt zich gesteund door de partner en is ook zeer tevreden over de partnerrelatie. Ook de subjectieve gezondheid werd opgemeten en door bijna acht op tien van de respondenten als goed ervaren.

Samenstelling van gezinnen

De resultaten van de gezinsenquête geven aan dat de bevraagde gezinnen met kinderen toch niet zo divers zijn als vaak wordt gedacht. Gezinnen streven nog steeds naar een tweeoudergezin. Het zogenaamde kerngezin of traditioneel’ gezin blijft de verzuchting.  Andere gezinsvormen, zoals meergeneratiefamilies (1,8%), LAT-relaties (2% van de mannen en 6 % van de vrouwen) en homoseksuele relaties (1,6% van de mannen en 1,8% van de vrouwen) blijven heel beperkt in aandeel bij de bevraagde gezinnen.

Uit de gezinsenquête blijkt eveneens dat 71,2% van de bevraagde gezinnen ‘intact’ zijn. Dat wil zeggen dat, vanuit het perspectief van de kinderen, geen enkel kind in het gezin een relatiebreuk van de ouders heeft meegemaakt. 18,1% is een alleenstaande ouder en 10,7% is lid van een (nieuw) samengesteld gezin.

Opvoeding

Negen op de tien ouders vindt kinderen opvoeden een verrijking voor hun leven. Zorgen voor de kinderen maakt ouders ook gelukkig en trots. Daarnaast geeft ook een deel van de ouders aan dat kinderen opvoeden aanzienlijk wat tijd en geld kost en dat opvoeden een behoorlijke impact heeft op hun sociaal, persoonlijk en relationeel leven.

Combinatie gezin en werk

Acht op tien ouders vindt het haalbaar een job te combineren met het gezinsleven, maar een derde  van de voltijds werkende ouders geeft aan dat de combinatie gezin en arbeid minder goed gaat.  “We zien dat ook wel wat moeders minder dan voltijds gaan werken en dat er nog veel beroep gedaan wordt op onbetaalde hulp (41,8%) van ouders en schoonouders voor de opvang van de kinderen en van betaalde opvang (66 % bij kind onder 3 jaar, en 44,6 % bij kind tussen 3 en 6 jaar). Een derde heeft betaalde hulp in het huishouden. Dat doet nadenken over wat we van gezinnen verwachten in onze samenleving, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”

Inkomen en armoede

Acht op tien gezinnen hebben een inkomen uit arbeid of vermogen. 15% van de gezinnen doet beroep op één of andere inkomensvervangende uitkering (andere dan het pensioen). 11,5% van deze gezinnen combineren de uitkering met een inkomen uit arbeid of vermogen). 4,6% heeft wel een uitkering, maar verwerft zelf geen inkomen uit arbeid of vermogen. 

Negen op de tien van de bevraagde gezinnen geeft aan rond te komen met het totale beschikbare gezinsinkomen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar respondenten met een herkomst buiten de EU, respondenten met een diploma lager secundair onderwijs en respondenten in gezinnen waar geen van beide partners werkt. Ook alleenstaande ouders geven vaker aan dat ze niet kunnen rondkomen.

 

“Deze gezinsenquête laat zien dat gezinnen met kinderen het over het algemeen goed doen in Vlaanderen. Deze enquête is een waardevol instrument waarmee de verschillende bevoegde overheden aan de slag kunnen gaan, het kan tevens ook inspiratie zijn voor elkeen met een hart voor gezinnen”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Meer resultaten vindt je op de website van de gezinsenquête: https://gezinsenquete.be/.