Geweldloos verzet. Kiezen voor een waakzame en warme opvoeding.

Auteur :

Van Golen & Vanderfaeillie

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ouderschap en opvoeden

Type :

Tijdschriftartikel


Korte beschrijving:

Steeds meer ouders ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij hun opgroeiende kinderen. Geweld, druggebruik, computermisbruik, schoolweigering, weglopen of suïcidedreigingen maken ouders wanhopig. Ze slagen er niet meer in om duidelijke grenzen te stellen en bij overtreding consequent te reageren. Sommige ouders proberen probleemgedrag aan te pakken door straffend en controlerend op te treden. Ze verzetten zich tegen de eisen van hun kind door te preken, te moraliseren, te verwijten,...Ouders en kinderen geraken hierdoor in een negatieve spiraal, conflicten tussen ouders en kinderen verscherpt, gevoelens van onmacht en hulpeloosheid stijgen.
De theorie van geweldloos verzet wil daar een antwoord op bieden. Haim Omer, hoogleraar psychologie te Tel Aviv, ontwikkelt in de jaren ’90 een programma dat zich richt op het doorbreken van deze machteloosheid. Hij inspireert zich op de sociaal-politieke sfeer waar onder andere Mahatma Gandhi en Martin Luther King. 

Reageer op dit artikel

1 + 6 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.