Gespreksstarters

Auteur :

VZW Demos

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Materialenpakket


Je wil een gesprek starten in jouw gemeente over vrije tijd en participatie van mensen in armoede? Dat kan aan de hand van een reeks filmpjes van Demos over 'lokale netwerken vrijetijdsparticipatie'! In de korte video's zitten handvaten om te praten over hoe een lokaal netwerk mensen in armoede kan bereiken, hoe je zorgt voor goede relaties in dat netwerk en wat de rol is van een 'netwerkregisseur'. De PDF met vragen kan je gebruiken in een nabespreking van de filmpjes.