Geintegreerd en holistisch werken

Referentiekader buurtgerichte netwerken

Een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen creëert binnen een buurt samen met partners en gezinnen een rijke omgeving voor alle kinderen en gezinnen en verenigt en integreert essentiële functies die voor kinderen en gezinnen belangrijk zijn. Dergelijk netwerk zet in op de realisatie van rechten van kinderen en gezinnen en maakt verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. Het is gericht op verbinding met de buurt en op verbreding van de leefwereld van kinderen en gezinnen. 

Er werd een referentiekader opgemaakt met 10 pioniers.