Geestelijk welbevinden

Geestelijk welbevinden is een essentieel onderdeel van opvoeden en opgroeien, de link met de Huizen van het Kind is nog niet sterk uitgewerkt.

Magazine Huizen van het Kind

Slechts een klein percentage van de kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid heeft nood aan gespecialiseerde zorg

Evoluties en opties Roadmap

Templates en netwerken GGZ

In elke provincie wordt een netwerk ggz kinderen en jongeren opgericht: Hier vind je meer informatie.

Uit de praktijk

Vlog "Emoties kunnen" - HvhK Hechtel-Eksel

vlog geestelijk welbevinden

Project Warme Steden

Warme Steden

Vijf Vlaamse pilootsteden (Brugge, Gent, Turnhout, Leuven en Genk) zetten samen met lokale partners een integraal en evidence-based beleid op dat de geestelijke gezondheid bij (zeker ook maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren (tot 24 jaar) versterkt. Zo wordt de stad voor hen een ‘Warme Stad’.
Het consortium van partners: Fonds Ga voor Geluk, Lucas KU Leuven, VIGeZ en de Vlaamse Logo’s stuurt het project aan.

 

Literatuur en onderzoek

Onderzoek naar de functie van spel- en ontmoetingsinitiatieven in kader van preventie geestelijke gezondheidsproblemen

Het betreft een actieonderzoek naar de optimalisatie van de samenwerking tussen de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg (voor infants en hun ouders) en de Huizen van het Kind in functie van de preventie (vroegdetectie en –interventie) van geestelijke gezondheidsproblemen. In dit kader wou CGG VAGGA nagaan in welke mate een laagdrempelige vorm van ondersteuning zoals een spel- en ontmoetingsinitiatief kan bijdragen tot de vroegdetectie van psychische problemen bij jonge kinderen en hun ouders en het tijdig opstarten van een behandeling indien aangewezen. Daarnaast wou het onderzoeken in welke mate een spel- en ontmoetingsinitiatief kan ingezet worden om de ontwikkeling en het psychisch welbevinden van jonge kinderen (tot en met 3 jaar) en hun ouders te bevorderen.