Gedeelde kennis, dubbele kennis. Intersectoraal overzicht

Auteur :

Departement WVG

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

In het voorjaar van 2010 lanceerde het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het actieplan “Kennisdeling efficiëntie en effectieve praktijken”. Met dit actieplan wil het departement diensten en voorzieningen ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsvol (evidence-based) aanbod.
Eén van de doelstellingen van het actieplan is het systematisch voeden en promoten van (vormen van) kennisdeling. Kennisdeling van bruikbare methodieken, maar evengoed van inspirerende acties en projecten die voorzieningen uitwerken om de effectiviteit en/of efficiëntie van hun aanbod te vergroten. En die voorbeelden zijn er. Vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakten we in samenwerking met verschillende partners een eerste, bescheiden bundeling van goede praktijken. In een eerste jaarbundel verzamelden we een reeks:

  • Methodieken die diensten en voorzieningen uitwerkten ter preventie, begeleiding of behandeling van bepaalde hulpvragen of problematieken;
  • Projecten en acties die diensten uitwerkten om het evidence-based werken in hun voorziening te promoten of te vergroten;
  • Projecten en acties die inzetten op het beter delen van kennis en allerhande methodieken voor hulp- en dienstverleners.

Deze bundel wil al diegenen die betrokken zijn bij de hulp- en dienstverlening exemplarisch laten kennis maken met interessante methodieken, projecten en acties die op één of andere manier inzetten op evidence-based werken. Maar even goed wil deze bundel u en uw collega’s prikkelen om uw eigen methodieken, projecten en acties te beschrijven, te evalueren en zo bruikbaar te maken voor andere praktijkwerkers.

Reageer op dit artikel

5 + 5 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.