Gebruikersparticipatie maakt van het Huis van het Kind een sterk merk.

Gebruikersparticipatie bij de uitbouw van het Huis van het Kind is méér dan zomaar een dwingende aanbeveling binnen het decreet preventieve gezinsondersteuning. Het betrekken van (groot)ouders, lokale partners, vrijwilligers, jongeren, kinderen en andere actoren blijkt ook op het terrein een absolute troef om van het Huis van het Kind een breed gedragen en laagdrempelige ontmoetingsplek te maken. Een participatieve aanpak, correct omgaan met belanghebbenden en goede communicatie gaan daarbij hand in hand.

Bart Derwael is licentiaat in de Communicatiewetenschappen (KULeuven) en zaakvoerder van communicatiebureau Panenka communication. Hij ondersteunt lokale besturen, organisaties, personen en ondernemingen bij participatieprojecten, draagvlakcreatie, strategische communicatie (pers, opiniëren, contentmarketing, online, …) en videomarketing. In de gemeente Hamont-Achel bouwde hij de voorbije jaren een succesvolle vrijwilligerswerking uit met de gebruikers van het Huis van het Kind.

Bart Derwael is auteur van ‘Een sterk draagvlak in 10 stappen. Participatie, stakeholdermanagement en strategische communicatie’ (Politeia) en ‘Praktijkgids participatie: 55 concrete tips voor succesvolle inspraakprojecten’ (Politeia).

Bart Derwael

Bart Derwael