Geboren en getogen.

Auteur :

M. Day; M. Badou

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving

 

In deze studie heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving exploratief onderzoek gedaan naar de betekenis van binding in relatie tot identiteitsbeleving bij jongeren met een migratieachtergrond uit de leeftijdscategorie van 16-24 jaar van de tweede en derde generatie.

De studie biedt inzicht in de belevingswereld van jongeren, hoe zij hun identiteit beleven en op welke manier zij bindingen ervaren met de verschillende leefwerelden zoals de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen.

We concluderen dat jongeren meervoudige bindingen ervaren, die samenhangen met de meervoudige en hybride identiteitsbeleving van jongeren. Per context kan het verschillen of iemand zich sterker identificeert met de etnische achtergrond, het Nederlands zijn of juist de religieuze achtergrond.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van