Geïntegreerd Breed Onthaal - vlog

Dirk Van Noten en Inne Devos van het Departement WVG, Welzijn & Samenleving vertellen in deze vlog meer over het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en de link met de Huizen van het Kind.

Geïntegreerd Breed Onthaal - Vlog

Contact

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving

Regionale beleidsmedewerkers:

meerjarenplanning HvhK