Fold-up meeting: Meertaligheid en taalbeleid

Tine Rommens en Federica Portaluri van Opgroeien gaven een stand van zaken van het Pro-M onderzoek over meertalig opvoeden in de vroege kinderjaren. Vertrekkend vanuit de visie dat ondersteuning bij de taalontwikkeling en het spreken van een thuistaal een recht is voor elk kind en elk gezin, boden ze een interactieve fold-up met veel beeldmateriaal. Welke mythes leven rond meertalig opvoeden, en wat leert recent onderzoek ons hierover? Hoe kan je ouders ondersteunen die hun kind meertalig willen opvoeden? En hoe maak je van jouw organisatie of Huis van het Kind een plek waar meertalige gezinnen zich welkom en ondersteund voelen?