Fold-up meeting: Zicht op lokale noden en behoeften

De doelstelling om samen zo goed mogelijk gezinnen te ondersteunen, betekent dat een Huis van het Kind zich moet afstemmen op de noden en behoeften van gezinnen, en op wat gezinnen als ondersteunend ervaren.
Door (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren, buurtbewoners, werkveld- en beleidsactoren enz. te bevragen en te betrekken in je werking, krijg je zicht op de lokale behoeften.

In samenwerking met Kristien Nys, Odisee, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Karla Van Leeuwen, KULeuven werd een tool ontwikkeld die samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind ondersteunt om lokale behoeften in kaart te brengen en om de bevindingen terug te koppelen naar ouders, burgers, beleidsmedewerkers enz.

Tijdens de meeting belichtten we een aantal topics van deze tool:

  • We staan even stil voor we aan de slag gaan: Welke bevragingen bestaan al, welk budget heb ik voorhanden en welke expertise is aanwezig in ons netwerk?
  • Welke methode kiezen we voor welke doelstelling en doelgroep? We illusteren dit aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden
  • Op welke wijze koppel je jouw bevindingen terug?

 

Voor we aan de slag gaan

Hoe resultaten terugkoppelen?

Bevragingsmethoden

Tool - Zicht op lokale noden en behoeften

tool lokale noden en behoeften