Fold-up meeting: Lokaal samenwerken tegen armoede

Armoede is en blijft een groot maatschappelijk probleem. En hoewel veel van de hefbomen om armoede structureel aan te pakken niet op het lokale niveau liggen, kan er ook lokaal aan armoedebestrijding gedaan worden. In deze fold- up kwamen zowel algemene beschouwingen als concrete projecten aan bod die laten zien hoe door lokaal samen te werken dit probleem kan aangepakt worden, met uiteraard extra aandacht voor de rol van de Huizen van het Kind. 

We zetten twee initiatieven in de kijker:

Maarten Francois, programmaregisseur armoedebestrijdingen Kortrijk spreekt over op welke manier in Kortrijk gekozen wordt voor een structurele aanpak van de kinderarmoede. Het gaat hierbij onder andere over effectieve manieren om mensen te bereiken en over het vergroten van toegankelijkheid. Hiernaast een link naar het samenvattend rapport van het Mission- project dat men hiervoor in Kortrijk opzette en van waaruit Maarten spreekt.

Mathias Vaes, diensthoofd bij het Sociaal Huis in Mechelen, vertelt over de sociaal- innovatieve aanpak van armoede in Mechelen en over het belang van lokaal samenwerken. Mathias gaf hierover onlangs een interview op sociaal.net. De link naar zijn presentatie vind je hiernaast.

Lokaal samenwerken tegen armoede