Fold-up meeting Huizen van het Kind en kleuterparticipatie

Kind en Gezin zet zich, samen met Onderwijs en Integratie en Inburgering in om een warme overgang naar de kleuterschool waar te maken. Een warme overgang realiseren betekent concreet vorm geven aan structurele, professionele en pedagogische continuïteit, en continuïteit met thuis en de buurt.

Tijdens de fold-up meeting lichtte Kind en Gezin i.s.m. de kleutercoördinator van het Agentschap voor Onderwijsdiensten de gedeelde visie over transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en kleuterschool toe. Er werd stilgestaan bij de instrumenten die zijn ontwikkeld om de lokale samenwerking te stimuleren en te ondersteunen (o.a. voor Huis van Kind en scholen). Tot slot illustreerden we vanuit een concrete praktijk hoe lokale samenwerking vorm kan krijgen.

Kleuterparticipatie