Fold-up meeting: Belangrijke theoretische kaders in de prenatale ondersteuning van gezinnen

Een kind krijgen is voor vrouwen en hun gezin een overgangsmoment.
Deze periode van zwangerschap is het moment bij uitstek, waar aanstaande ouders stil (willen) staan bij wat het ouderschap voor hen betekent, wat ze van het ouderschap kunnen verwachten, én op welke wijze ze zich kunnen laten ondersteunen.
Om deze ondersteuning kwaliteitsvol vorm te geven, baseren we ons op een een aantal belangrijke theoretische visies. 

Tijdens deze fold-up meeting lichtten we een aantal kaders toe:

  • Centering Pregnancy® - Karlijn De Goele - WGC De Brug
  • Preparation for Birth and Beyond - Mary Nolan - Saskia Van Besauw & Veerle Decorte - ECK De Kraamvogel
  • Ouderschap - Overgang van partnerschap naar ouderschap - Hanne Devos - ECK De Kraamkaravaan & Yves Debbaut - Opgroeien
  • De eerste 1000 dagen - Marie-Jeanne Schoofs - Opgroeien & Lies Versavel - ECK De Bakermat

Preparation for Birth & Beyond

Overgang naar ouderschap

Centering Pregnancy

Eerste 1000 dagen

Themapagina Groeien naar ouderschap

groeien naar ouderschap