Fold-up meeting: Actieplannen voor gezinsondersteuning

Al zeer vroeg werd duidelijk dat de Corona-pandemie niet alleen gevolgen heeft voor onze fysieke gezondheid, maar ook een grote impact op het mentale welzijn van eenieder. Onze mentale veerkracht wordt enorm op de proef gesteld. Ook kinderen en jongeren dragen gevolgen van de noodzakelijke quarantaine maatregelen, door het wegvallen van school, ontspanning, vrienden. Velen worden echter dubbel getroffen. Kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden, gezinnen die leven in een kwetsbare situatie.

Minister Wouter Beke en Minister Benjamin Dalle lanceerden actieplannen die voor de ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren belangrijk zijn.

Tijdens deze fold-upmeeting stelde Erwin Daenen, beleidsmedewerker van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het actieplan 'Zorgen voor Morgen', met als speerpunt inzetten op het mentaal welbevinden van gezinnen voor.

Het actieplan 'Generatie Veerkracht' werd toegelicht door Benjamin Dalle, minister van Cultuur, Sport en Jeugd. In dit actieplan staan kwetsbare jongeren in de focus.

Actieplan 'Zorgen voor morgen' & 'Generatie Veerkracht'