Focusgroepen 'leefstiuatie van Roma gezinnen'

  • 23 december 2021

Kom jij als professional in contact met Roma of woonwagenbewoners families? 
VBJK organiseert in opdracht van het internationale REYN netwerk (Romani Early Years Network) een onderzoek naar de ‘leefsituatie van Roma en Woonwagenbewoners families met jonge kinderen (0-6 jaar)’. 
Het onderzoek beschrijft de behoeften op verschillende levensdomeinen en de structurele uitdagingen waarmee deze gezinnen te maken hebben. Het onderzoek wil ook inspirerende acties, praktijken en beleidsmaatregelen beschrijven. De resultaten van het onderzoek willen richting geven aan het Europees en regionaal beleid.

VBJK plant online focusgesprekken in januari met professionals uit kleuteronderwijs, gezinsondersteuning, kinderopvang. Wil je graag je stem laten horen, mail naar Liesbeth Lambert