Film Over Vaders met nabespreking

In deze sessie focussen op het welbevinden van vaders en de betekenis voor de kinderen en het gezin. We doen dit aan de hand van de film ‘over vaders’ gemaakt in De Sloep.

Maak kennis met: 

  • Arne Van Schoors - Vzw de sloep
  • Mansouri Mohammed, Oprichter Tarbiyya - Vzw De Brug Waregem

  • Niki Vanhamel - Daddycation

Film

Meer info

Migrantenvaders onder de loep

Door Mansouri Mohammed, Oprichter Tarbiyya - Vzw De Brug Waregem

Korte omschrijving

In alle soorten gezinnen is de vader enorm belangrijk maar vooral in de patriarchale migranten gezinnen is de activering van de vader als medeopvoeder essentieel. De autoritaire opvoeding ondermijnt de gezonde ontwikkeling van het kind en in de puberteit wordt de clash steeds groter tussen een kind dat streeft naar autonomie en ouders die telkens meer en meer controle willen uitoefenen.

Doelgroep

Iedereen die meer wil werken met vaders.

Link met congresthema

Binnen de gezinsondersteuning is de vader een onontbeerlijke sleutelfiguur, om de kinderen met migratie afkomst te kunnen bevorderen in hun groeiproces. In de literatuur is veel geschreven over het belang van de moeder-kindrelatie en daarom kunnen we veel informatie en onderzoeken terugvinden maar over de vader is er weinig gedaan en geschreven. Terwijl de vader even belangrijk is als de moeder voor het welzijn van het kind.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Het project kan in partnerschap met Huizen van het Kind de toekomstige en nieuwe migrantenvaders zo vroeg mogelijk ondersteunen. Het is niet enkel de moeder die centraal moet staan wanneer we over gehechtheid en co-regulatie gaan spreken, de vader is even belangrijk om een goede sfeer te creëren.

Contact

Naam: Tarbiyya

Postadres: Stormestraat 131 bus 20 - 8790 Waregem

Mail: mohamedmansouri@hotmail.com

Website: www.tarbiyya.be

‘Over vaders’

Door Arne Van Schoors, Groepswerker, Vzw De SLOEP

Korte omschrijving

OVER VADERS (2019) is een documentaire over vaderwerkingen en vaderbetrokkenheid, geregisseerd door Alexander Decommere. De documentaire staat stil bij het belang van vaderbetrokkenheid  en vaderwerkingen in het leven van jonge kinderen. De regisseur volgt twee allochtone vaders die proberen om hun weg te vinden in een nieuwe stad terwijl ze zelf gids proberen te zijn in het leven van hun jonge kinderen.

Doelgroep

Voor en door vaders

Link met congresthema

Positieve betrokkenheid van vaders vergroot het welbevinden van kinderen. Vaders die vanaf de zwangerschap een hoge betrokkenheid tonen hebben vaak later een positieve en nabije relatie met hun kinderen. Via vaderbijeenkomsten kunnen vaders op verhaal komen en delen wat ze gemeenschappelijk of verschillend hebben met anderen, maar vooral is het een platform waar een vader een vader mag zijn met zijn trots en zijn twijfels.
Daarnaast faciliteert De SLOEP ook uitstappen met vaders en kinderen. Hier kopen we even tijd voor vaders (die vaak in precaire omstandigheden leven) om samen met hun kinderen, weg van alle stressoren leuke en leerrijke momenten te beleven.

Zowel vaders als kinderen zien zo hun welbevinden en zelfvertrouwen groeien.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Weinig projecten rond vaders houden het lang vol, moeten het doen met weinig geld of weten niet steeds van welk hout pijlen te maken. Met het boek en de documentaire willen we voorzieningen en beleidsmakers stimuleren en enthousiasmeren om samen met vaders (en kinderen) op pad te gaan. Via het boek en de docu proberen we stap voor stap ons parcours en dat van enkele andere vaderwerkingen uit te leggen om zo anderen te inspireren.

 

Contact

Naam: Arne Van Schoors - Vzw De SLOEP

Postadres: Bevelandstraat 26 - 9000 Gent

Mail: openhuis@desloep.be; arne@desloep.be; jan-maarten@desloep.be

Tel. : 09 234 38 58

nieuw de sloep

Daddycation - Verbindend Vaderschap

Door Niki Vanhamel coach en trainer bij Daddycation

Korte omschrijving

Daddycation: vadergroepen, coaching, individuele begeleiding en gezinsondersteuning.

Doelgroep

Voor en door vaders

Link met het congresthema

Met Daddycation wil ik het vuur en de passie in zoveel mogelijk vaders aanwakkeren en dat van hun kinderen levend houden. Ik zet met andere woorden in op het welbevinden van de vaders omdat dit een rechtstreekse invloed heeft op het welbevinden van hun kinderen. Mijn allergrootste drijfveer voor Daddycation is het welzijn van kinderen bevorderen, opdat zij zouden kunnen floreren en bloeien. Dat kan alleen door hun omgeving zo optimaal mogelijk te maken. Ik doe dat door specifiek te werken met vaders. Er is een spreuk die mijn missie mooi samenvat: “ It’s easier to build strong children than to repair broken adults.” Hoe mooi zou het zijn als onze kinderen op latere leeftijd niet de stukken hoeven te lijmen van de trauma’s die ze hebben opgelopen in hun kindertijd. Met Daddycation wil ik vaders aanmoedigen om de wereld die ze dromen voor hun kinderen, mee vorm te geven door hem te gaan voorleven aan hun kinderen en door de vader te zijn/worden die ze willen zijn voor hun kinderen.

Hoe inspireert jouw bijdrage collega's?

In de Huizen van het Kind komen veel vaders en/of hun partners over de vloer. Er zijn ongetwijfeld veel vaders onder hen die baat zouden hebben bij een vadergroep. De drempel om naar zo’n praatgroep te komen is echter groot. In die zin kunnen de medewerkers van de Huizen van het Kind een informerend en toeleidende rol spelen en vaders rechtstreeks (of via hun partners) warm maken om naar zo’n vadergroep te gaan. Deze vadergroepen zouden ook in de Huizen van het Kind aangeboden kunnen worden om de drempel te verlagen. Er zijn ongetwijfeld nog vele andere samenwerkingsmogelijkheden.

Contact

Naam: Daddycation - Verbindend Vaderschap

Mail: nikivanhamel@gmail.com

Website: https://www.daddycation.be/

Tel: 0479 593 126

Daddycation

Verslag

Korte weergave van de nabespreking:  

  • Hoe vaders werven?

Papa’s komen via het CB van K&G. Werken heel buurtgericht. Vanuit directe win’s die we aanbieden. Maar ook vaak via de moeders die zeggen ‘mijn man zou daar baat bij hebben’. Vaders komen via via en checken eerst online. Je kan ze aantrekken door iets concreet te doen: activiteit vader-kind. Enerzijds: quick win (bv samen iets maken voor moederdag): what’s in it for me – anderzijds: er ligt van alles (dat je in het begin niet zag). Je gaat niet op zoek naar iets waarvan je niet weet dat je die behoefte hebt (bv delen, contact met anderen). Als papa leer je zoveel waarvan je vooraf geen idee had (kind beter leren kennen, positieve samenwerking …).

  • Hoe inzetten op meer vaderbegeleiding? Hoe kunnen we hun bereiken zodat ze het zelf mee gaan vormgeven? 

Het is een en-en verhaal. Binnen de Brug bereiken we de vaders en betrekken we hen. Mohammed: ik spreek hun taal en dit verlaagt de drempel. Ik werk actief samen met organisaties. Werk ook samen met de moskee. Werven van 2de en 3de generatie ouders is wel makkelijker.  

  • Welke activiteiten?

Vertrekken vanuit vader-kind activiteit. Toch een hele uitdaging om ze naar een vadergroep te krijgen. Je kan met de papa’s ook de ruimtes opknappen (is cliché, maar helpt wel en creëert verbondenheid). Ook nadenken op welke manier de organisatie al vadervriendelijk is (activiteiten verleden, personeel vrouwelijk …) ? Activiteiten op leest van papa’s organiseren en rekening houden met openingsuren. 

  • Thema’s die aangesneden worden bij de vadergroep?

Nikki: in het begin geen thema’s. Nu soms wel, maar praten over opvoeden komt aan bod (bv straffen en belonen). Dan zitten ze wel vaak met een verkeerde verwachting: ‘give it to me’ in plaats van een deelgroep.  
Arne: uitgangspunt moet zijn ‘ik zou zelf moeten willen komen’. Wel: leuke activiteit met de kinderen. Kinderen vaak in slechte omstandigheden (wonen, …) Nu: wetenschapsbeurs, museum, archetype: papa als scoutsleider, … Papa met krijsend kind : blikken omstaanders: waar is de mama? Papa wordt vaak nog gezien als ‘minder bekwaam’. Door activiteit: papa’s en kinderen naar pari daiza: grootste werk: mama’s overtuigen. 
Mohammed: vaders kiezen vaak de thema’s. We proberen dat vaders meer tijd besteden met het gezin, uitstappen met het gezin; vakantieparticipatie. We proberen autoritaire opvoeding te counteren met meer aandacht voor begrip. Ook aandacht voor pubers en school. Vooral werken vanuit reflectie, soms ook samen met partners.