Family Support. Gezinsondersteuning bij gewelddadige radicalisering: Een inspiratiegids

Auteur :

Kim Lecoyer e.a.

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

 

Type :

document


Korte beschrijving:

De meeste families die worden geconfronteerd met gewelddadige radicalisering stellen zich heel veel vragen en zijn op zoek naar antwoorden en ondersteuning. Heel vaak weten ze niet tot wie zij zich kunnen richtten voor hulp en welke diensten bevoegd zijn om hen ondersteuning en omkadering aan te bieden. Terwijl net de families een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen het ronselen van jonge mensen door gewelddadige extremistische groeperingen. De naasten zijn goed geplaatst om de eerste signalen van radicalisering op te vangen, om de kwetsbare jongeren raad te geven, en om de re-integratie van geradicaliseerde personen en eventueel die van hun kinderen makkelijker te laten verlopen.

 

Deze inspiratiegids rondt het project Family Support af, een initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken dat de Koning Boudewijnstichting heeft opgezet in samenwerking met externe partners. De gids biedt een diepgaande analyse van de praktijken uit de mapping die eerder werd gepubliceerd, en integreert de lessen die zijn getrokken uit andere luiken van het project Family Support (vorming, werkgroepen met experts). Het doel is om aanbevelingen te formuleren voor de actoren op het terrein en voor beleidsmakers.