Family Solidarity 2.0: lerend netwerk rond inclusief gezinsbeleid

  • 14 september 2021

Arteveldehogeschool gaat in het het SBO-project Family Solidarity 2.0 op zoek naar hefbomen om een meer inclusief gezinsbeleid te ontwikkelen.

In meer complexe gezinssituaties (gescheiden ouders, plusouders, pleegzorg...) zijn de wettelijke ouders niet altijd meer de meest betekenisvolle anderen in de dagelijkse zorg en opvoeding. De zoektocht naar een meer inclusief gezinsbeleid wil alle belangrijke zorgfiguren in het leven van een kind in die rol erkennen.

Wil jij meedenken over een inclusief gezinsbeleid? Schrijf je dan in voor het multidisciplinair lerend netwerk met sociale professionals uit onderwijs, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk en andere organisaties die werken met kinderen, jongeren en ouders...

In schooljaar 2021-2022 organiseert AHS 3 bijeenkomsten in Gent van telkens 3 uur: in oktober, januari en mei. Via casusbesprekingen, workshops, lezingen, uitwisseling met collega’s, een online platform… vangen ze jullie uitdagingen op. 
Meer info of inschrijven kan op de projectwebsite.