Ervaringsgericht groepswerk over voeding en opvoeding: Ratatouille en Vitamientje

Auteur :

EXPOO

Jaar van publicatie :

2013

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

Vitamientje en Ratatouille zijn allebei groepsgerichte (op)voedingsproject voor kwetsbare gezinnen waarbij gezondheidseducatie en opvoedingsondersteuning gecombineerd worden. Rode draad doorheen het aanbod is ‘voeding is opvoeding’. Drie aspecten lopen als een rode draad doorheen het project: een cultuurgevoelige benadering, de groepsgerichte aanpak en het ervaringsgericht leren.

Op een vast moment in de week wordt er samen met de deelnemers gekookt en gegeten om zo via opvoeding, voeding en taal de kansen van kinderen in precaire levenssituaties te verhogen.
Concrete situaties, vragen en ervaringen van de deelnemers vormen de gedeelde thema’s. Door ervaringsuitwisseling en oefenen vanuit de sterkte van de groep komen de deelnemers tot nieuwe inzichten (ervaringsleren).

Doelgroep

Het project richt zich tot kwetsbare gezinnen; die met uitsluiting bedreigd worden of in uitsluiting leven. In eerste instantie is het project bedoeld voor gezinnen die zich vragen stellen over opvoeding, voeding en beweging. De projecten zijn opgezet voor ouders met kinderen tot de leeftijd van 3 jaar (Vitamientje) of tot 8 jaar (Ratatouille).

Partner in ondersteuning

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw biedt ondersteuning met methodieken, vorming en begeleiding aan wie gezond leven in een gezonde omgeving wil bevorderen en mogelijk maken. Extra aandacht gaat naar gezondheidsbevordering voor en met specifieke doelgroepen zoals ouders of kwetsbare groepen. 

Praktijkbeschrijving

Bekijk of download hier de praktijkbeschrijving

pdf bestandPBS over voeding en opvoeding (348 kB)