Ervaringsgericht groepswerk

Auteur :

EXPOO

Jaar van publicatie :

2013

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

In ervaringsgericht groepswerk komen (groot)ouders of (groot)ouders en kinderen onder begeleiding van een groepswerker of begeleider één of meerdere keren samen. ‘Opvoeden’ vormt de insteek van het groepswerk. De (levens)ervaringen van de deelnemers staan centraal. Dit betekent dat er ook ruimte is voor de (bredere/ruimere) invloedsferen of factoren die hun (levens)ervaringen mee tekenen (bv. de buurt, de stad, migratiegeschiedenis). Zodoende krijgt ook het levensloop- en contextperspectief een plaats in het groepswerk. Het groepswerk gaat er van uit dat de deelnemers beschikken over krachten en groeipotentieel, er voor elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen steunen en van elkaar kunnen leren. Het groepswerk ondersteunt de deelnemers om hun (levens)ervaringen uit te wisselen en daarover te reflecteren. Het beoogt dat deelnemers individueel en als groep tot doorleefde en nieuwe ervaringen komen, daarvan leren (bv. in denken, voelen, waarnemen en doen) en zo sterker worden.

Bijleren?

In het vormingsaanbod van EXPOO kan je je inschrijven voor de vorming 'Ervaringsgericht werken met groepen'
Tijdens deze vorming leer je werken met groepen vanuit het ervaringsgerichte. Ouders (en kinderen) komen onder begeleiding van een groepswerker of begeleider één of meerdere keren samen. ‘Opvoeden’ vormt de insteek van het groepswerk. De (levens)ervaringen van de deelnemers staan centraal. Dit betekent dat er ook ruimte is voor de (bredere/ruimere) invloedsferen of factoren die hun (levens)ervaringen mee tekenen (bv. de buurt, de stad, migratiegeschiedenis). Zodoende krijgt ook het levensloop- en contextperspectief een plaats in het groepswerk.

meer informatie

Praktijkbeschrijving