Elien Mabbe

Elie Mabbe.jpg

Organisatie

Vlindertijd

Talen

Nederlands

Werkdomeinen

  • Baby's,peuters & kleuters
  •  Lagere school
  •  Jongeren
  •  Gedrag en welzijn(emotionele ontwikkeling, pesten, vriendschappen, relaties, ...)
  •  Ouderschap & opvoeding (meertalige opvoeding, opvoeden in 2 culturen, ...)

Contactgegevens

E-mailadres: elienmabbe@vlindertijd.be

Telefoonnummer: 0472 33 95 08

Locatie: Roeselaarsestraat 33/1, 8870 Izegem

Facebook: Vlindertijd

Website: www.vlindertijd.be

 

Over de spreker

Ik studeerde in 2010 af als master in de psychologie. Mijn passie voor onderwijs en onderzoek binnen het veld van de psychologie combineerde ik tijdens mijn assistentschap aan de Universiteit van Gent, wat in 2018 resulteerde in een doctoraat in de psychologie. Mijn doctoraat focust zich op opvoeding en de rol van individuele verschillen tussen kinderen in de effecten van opvoeding. Gedurende de 6 jaar dat ik aan mijn doctoraat werkte, dompelde ik me onder in onderzoek naar opvoeding. Door zelf ook mama van 2 kinderen te worden leerde ik tevens dat opvoeden een proces van vallen en opstaan is, een proces waarin je niet enkel je kind(eren) stimuleert om vanzelf zichzelf te worden, maar waarin je ook zelf groeit in je rol als ouder, maar evenzeer als persoon.

Tijdens mijn laatste jaar vertaalde ik mijn onderzoek ook in de praktijk via een samenwerking met Expoo met als doel workshops uit te werken voor ouders van adolescenten. Daarnaast startte ik ook Vlindertijd op, waar ik ouders deelgenoot wil maken van mijn positieve, onvoorwaardelijke visie op opvoeden. Op die manier wil ik ouders inspireren om verder te groeien in het luisteren en kijken naar hun kind(eren) en na te denken over opvoeding in zijn geheel. Daarbij bekijk ik opvoeding vanuit een motivationeel perspectief, met de nadruk op onvoorwaardelijk ouderschap, opvoeden zonder straffen en belonen, vanuit een positieve visie op het kind. Binnen Vlindertijd wil ik ouders zowel in groep als individueel de kans bieden om aan te kloppen met kleine en grote zorgen omtrent opvoeding.

Omschrijving

Binnen opvoeding zijn er natuurlijk tal van thema’s die kunnen worden aangesneden (opvoeding vanuit een motivationeel perspectief, omgaan met emoties, opvoeden zonder straffen en belonen, grenzen stellen, …). In het verleden verzorgde ik lezingen, steeds afgestemd op de concrete vraag van de aanvrager.

Kostprijs

Lezingen en workshops zijn altijd op maat, geen vaste prijs.

Regio

Regio West-Vlaanderen maar lezingen kunnen ook buiten deze regio