Effectiviteit informele netwerken

Auteur :

A. Houkes, L. Kok, SEO Amsterdam

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

De minister voor Jeugd en Gezin in Nederland heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om advies gevraagd over banden tussen grootouders, ouders en kleinkinderen en over de banden tussen gezinnen en hun sociale omgeving. Het doel van dit onderzoek is om drie ideeën, ouderontmoetingen op scholen, grootouderverlof en vouchers voor opvoedcursussen, te onderzoeken op effectiviteit.