Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met huidig Spreekuur Opvoedingsondersteuning

Auteur :

M. van den Berg, J. Vanderfaillie, H. Grietens, Steunpunt WVG

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Triple P is een veelbesproken methodiek voor opvoedingsondersteuning die inmiddels ook ingang vond in Vlaanderen.  Zo loopt er in het kader van de werking van Kind en Gezin een proefproject in Antwerpen.  Op vraag van Kind en Gezin vergeleek SWVG in de zeven Antwerpse grootstadsregio's de effectiviteit van het Triple P programma met het gebruikelijke spreekuur opvoedingsondersteuning.

In een vragenlijstonderzoek bij 232 gezinnen, gecombineerd met een meer diepgaand deelonderzoek, werd op verschillende manieren naar de resultaten van de interventie gepeild.

Bovendien brachten de onderzoekers de manier waarop het programma werd uitgevoerd, in kaart.

Zowel Triple P als het Spreekuur hebben positieve effecten.  En ouders zijn bij beide methoden tevreden over de geboden hulp. Het formuleren van doelen en de evaluatie ervan gebeurt vaker bij Triple P.  Met dit programma bereikt men ook een grotere doelrealisatie.  Maar het protocol wordt onvoldoende nauwgezet gevolgd zodat de bekomen resultaten niet eenduidig te interpreteren zijn.

Wel blijkt de opvoedingsondersteuning, zowel Triple P als het Spreekuur, voor de ouders en hun kinderen, positieve effecten te hebben.