Een warm partnerschap met kwetsbare ouders

Auteur :

Artevelde Hogeschool (contact: Annemieke Eerlingen)

Jaar van publicatie :

2021

Type :

website


Samen met 4 basisscholen gaan we aan de slag rond het thema 'warme partnerschappen met kwetsbare ouders, in functie van gelijke onderwijskansen'.
In elke school starten we met een ouderbevraging. Wat vinden de ouders van de ouder-schoolsamenwerking? Ook het team wordt bevraagd. Als we hierover een beeld hebben worden de sterke punten en ook de groeikansen in kaart gebracht. 
Met de 4 scholen delen we inspirerende verhalen en good practices en luisteren we naar getuigenissen. 

Daarna start een coachingstraject met de 4 scholen en stellen we een actieplan op. Hoe willen we nu verder werken aan een goede samenwerking met kwetsbare ouders? We gebruiken hierbij de methodiek van de '12 sleutels voor een goede ouder-schoolsamenwerking'. Deze sleutels werden ontwikkeld door ouders in armoede en leerkrachten in een project van de Koning Boudewijnstichting.

De good practices en inspirerende voorbeelden worden gedeeld via de website. De indeling gebeurt volgens de 12 sleutels.  Hiermee kunnen alle scholen zelf aan de slag gaan met het inzetten op een warm partnerschap met ouders.  

Downloadbaar via de website van